FORMAT - ZAPROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES!

Przejdź do treści
RU22 - GUZIANKA DUŻA - RUCIANE NIDA
III nagroda w konkursie SARP
na opracowanie koncepcji  urbanistyczno-arhitektonicznej na zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka-Duża wraz z przyległymi terenaim zieleni miejskiej i dawnego tartaku - "Ruciane-NIda, Przystań!"
RUCIANE_NIDA_FORMAT_01.png
RUCIANE_NIDA_FORMAT_06.jpg
RUCIANE_NIDA_FORMAT_07.jpg
RUCIANE_NIDA_FORMAT_08.jpg
RUCIANE_NIDA_FORMAT_09.png
RUCIANE_NIDA_FORMAT_12.png
RUCIANE_NIDA_FORMAT_18.png
RUCIANE_NIDA_FORMAT_19.png
Nagroda przyznana za m.in:
Bogaty program i interesujące odniesienie się do zasobów kulturowych miejsca, strefę ognia  miejscu byłej kotłowni oraz próbę stworzenia architektury wpisującej się w zróznocowane ukształtowanie terenu.
Istotnym elementem projektowanego zagospodarowania i kompozycji nowej zabudowy było zachowanie istniejących śladów dawnego układu przestrzennego Tartaku z dobrze zachowanymi
unikatowymi obiektami, m.in. wieżą ciśnień, kominami, urządzeniami technologicznymi, basenem spławnym, które dotychczas ulegały stopniowej korozji i degradacji, i wpisanie ich w nową tkankę dzięki
czemu mogły zyskać nowy stymulujący rozwój i kulturotwórczy walor.
W wyniku analizy przestrzennej całego rejonu planowanego portu jachtowego, stref zieleni, wypoczynku, obsługi turystyki wodnej, za kluczowe dla zachowania ogromnych walorów krajobrazowych
nabrzeża jeziora Guzianka Duża, uznaliśmy takie ukształtowanie zabudowy, aby z jednej strony nie zakłócić percepcji zbiornika wodnego zabudową wielokondygnacyjną, która zdominowałaby istniejący
kontekst historyczno-przyrodniczy, z drugiej zaś w sposób możliwie najmniej inwazyjny stworzyłaby atrakcyjny waterfront i na ile to możliwe przybliżyłaby strefę publiczno-komercyjną do linii brzegowej
otwierając się na panoramiczny widok jeziora i portu.

3-1.jpg
3-2.jpg
3-3.jpg
3-4.jpg
3-5.jpg
3-6.jpg
3-7.jpg
Pracownia Architektonicza FormaT
ul. Ks. P. Ściegiennego 1A, lok.11, Kielce
M: +48 668348852 | biuro@pa-format.pl
copyrIght PA FORMAT 2020
Wróć do spisu treści