FORMAT - ZAPROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES!

Przejdź do treści

LR16 - OBSZAR RYNKU W LEŻAJSKU
I nagroda
W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
DWÓCH PODOBSZARÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM REWITALIZACJI W LEŻAJSKU
RYNEK 2.jpg
wid 4.jpg
wid 3.jpg
wid 1.jpg
wid 2.jpg
RYNEK.jpg
wid 5.jpg
Najistotniejszą ideą zagospodarowania Rynku było takie ukształtowanie terenu, aby przy zachowaniu założeń projektowych stworzyć cały teren jako jednolity i spójny estetycznie obszar, a jednocześnie wydzielić strefy funkcjonalne, które w maksymalny sposób poprzez zróżnicowanie poziomów i zastosowanie różnych form izolacji akustycznej i wizualnej zminimalizują negatywne skutki przecinającej Rynek drogi z rondem.
Cały przeznaczony pod Inwestycję teren Rynku podzililiśmy na cztery strefy funkcjonalne, wzajemnie przenikające się i współgrające, ale o nieco odrebnym charakterze i przezanczeniu: Rynek główny, Plac przed Pomnikiem Władysława Jagiełły, Plac przed Urzędem Miasta i Skwer ks.. Stanisława Lubasa [...].
Pracownia Architektonicza FormaT
ul.Domaszowska 66A, lok.1, Kielce
M: +48 668348852 | biuro@pa-format.pl
copyrIght PA FORMAT 2020
Wróć do spisu treści