FORMAT - ZAPROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES!

Przejdź do treści

LR16 - OBSZAR RYNKU W LEŻAJSKU
I nagroda
W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
DWÓCH PODOBSZARÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM REWITALIZACJI W LEŻAJSKU
Najistotniejszą ideą zagospodarowania Rynku było takie ukształtowanie terenu, aby przy zachowaniu założeń projektowych tj. przywrócenia historycznego wymiaru rynku jako miejskiego placu, stworzenie miejsca umożliwiającego organicację imprez, koncertów, oddanie części płyty dla restauratorów, udostepnienie jej dzieciom, mieszkańom, w tym osobom niepełnosprawnym -  stworzyć cały teren jako jednolity i spójny estetycznie obszar, a jednocześnie wydzielić strefy funkcjonalne, które w maksymalny sposób poprzez zróżnicowanie poziomów i zastosowanie różnych form izolacji akustycznej i wizualnej zminimalizują negatywne skutki przecinającej Rynek drogi z rondem.
Zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i służb Ochrony Zabytków należało w miejsce zdewastowanej zieleni głównej płyty Rynku  i ogromnego parkingu, który dominował w tej przestrzeni, stworzyć atrakcyjny plac, natomiast zieleń wysoką zgromadzić we wschodniej części Rynku na tzw.skwerze ks. Lubasa.

Zdjęcia archiwalne Rynku
Stan sprzed rewitalizacji
Pracownia Architektonicza FormaT
ul. Ks. P. Ściegiennego 1A, lok.11, Kielce
M: +48 668348852 | biuro@pa-format.pl
copyrIght PA FORMAT 2020
Wróć do spisu treści