FORMAT - ZAPROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES!

Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO
COOKIES


RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi formularza kontaktowego na stronie www.pa-format.pl, usług projektowych, a także związanych z tym usług towarzyszącym, m.in. reprezentowania Państwa przed organami administracji publicznej, uzyskiwania uzgodnień, opinii, decyzji itp.
W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.
Prosimy Państwa o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.  Korzystając z formularza kontaktowego, naszego serwisu, poczty elektronicznej, naszych usług zgadzają się Państwo na postanowienia zawarte poniżej.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług, naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. ades e-mail, adres IP, Państwa dane o koncie poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkana, adres planowanej do realizacji inwestycji, numery działek itp.
Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów (podwykonawców) na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług, a także w bazach danych i urządzeniach, na których realizowane są usługi projektowe przez nas i naszych partnerów.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:
1.       Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną. Umowa to, w naszym przypadku, najczęściej umowa o prace projektowe i usługi z nimi związane. Jeśli zatem zawieramy z Państwem umowę o realizację danej usługi (np. usługi wykonania projektu budowlanego, uzyskania niezbędnych zgód i opinii), to możemy przetwarzać Państwa dane
w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Państwu usługi, a Państwo nie mógliby z niej korzystać.
2.       Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody klientów (np. personalizowanie treści w usługach), również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora, a także wykonywanie przez naszych partnerów opracowań projektowych będących składową zleconych usług (np. projekty branżowe, badania gruntu, wykonywanie map do celów projektowych itp.).
3.       Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi projektowe dostarczają Państwu podmioty trzecie (czyli Partnerzy, podwykonawcy itp.) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać Państwu proponowane rozwiązania projektowe (np. proponowanego produktu wyposażenia lub wykończenia wnętrz, którego będą mogli Państwo potrzebować), producenci i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Państwa danych (np w celu przesłania do Państwa katalogu, wykonania pomiarów w budynku lub na działce).
Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, nie muszą Państwo jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu mają Państwo również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Państwa pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych
i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.  Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
W praktyce przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej
z Państwem, a także po jej zakończeniu do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą w celach:
    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w      szczególności podatkowych i rachunkowych,
    zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
    statystycznych i archiwizacyjnych,

ADMINISTRATORZY
Administratorem danych osobowych jest Pracownia Architektoniczna Format z siedzibą w Kielcach przy ul. Malczewskiego 29, 25-447 Kielce. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ich zamieszczenia w bazie danych inwestycji i udostępniania podmiotom zainteresowanym.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@pa-format.pl 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. św. Leonarda 9, lok.4, 25-311 Kielce. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
Pracownia Architektonicza FormaT
ul. Ks. P. Ściegiennego 1A, lok.11, Kielce
M: +48 668348852 | biuro@pa-format.pl
copyrIght PA FORMAT 2020
Wróć do spisu treści