- PA FORMAT

Przejdź do treści

Menu główne:


DLACZEGO MY?PRACOWNIA

Pracownia Architektoniczna FormaT powstała w 2003 roku.
Właścicielem i głównym projektantem biura jest architekt Robert Tarczyński,
członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów.

Głównym celem biura jest tworzenie ponadczasowej architektury o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych przy zachowaniu wymogów i rygoru ekonomicznego klientów.

Projekty powstają w oparciu o ścisłą współpracę z inwestorem, projektantami branżowymi i osobiste doświadczenia zdobyte przy projektowaniu i realizacjach zarówno niewielkich obiektów kubaturowych jak i dużych zespołów budynków użyteczności publicznej. Pracując na co dzień z twórczymi architektami młodego pokolenia zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i formalny naszych projektów.

Dzięki koordynacji wielobranżowej możemy sprawnie realizować zadania projektowe i wspomagać Inwestora na każdym etapie procesu projektowego począwszy od analizy lokalizacji pod kątem przydatności do inwestycji po oddanie do użytku zrealizowanego obiektu dbając tym samym o wizerunek naszych Inwestorów i firm współpracujących.


ZESPÓŁ

Robert Tarczyński,
właściciel, architekt IARP
rt/at/pa-format.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2000, od 2001 roku prowadzi zespół projektantów obiektów sportowych i użyteczności publicznej w biurze projektów MITEX SA, a następnie w biurze NEOINVEST SP. z O.O.. W 2003 roku tworzy Pracownię Architektoniczną FormaT, w latach 2008-2011 współtworzy grupę projektową b+t architekci wraz z DESIGNERIĄ PP. Od 2004 członek Świętokrzyskiej Izby Architektów.

Emilia Król,

partner, architekt

ek/at/pa-format.pl

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, od 2008 roku w podstawowym składzie PA FormaT.

Dyplom nagrodzony wyróżnieniem Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Uprawnienia do projektowania w zakresie architektury bez ograniczeń.

Agnieszka Legut, architekt

al/at/pa-format.pl


Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka, dyplom z wyróżnieniem Dziekana Wydziału BiA PŚK w 2014. Od 2015 w stałym składzie pracowni PA FormaT.

Dagmara Kraj, stud. arch.

dk/at/pa-format.pl


Studentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka. Od 2015 stała współpraca z  pracownią.

Magdalena Stawska, architekt

ms/at/pa-format.pl


Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka, dyplom z wyróżnieniem Dziekana Wydziału BiA PŚK w 2016. Od 2017 w stałym składzie pracowni PA FormaT.

Andrzej Tarczyński - RZECZOZNAWCA BHP, SANIT.,
proj. inst. sanitarnych  
Członkiem naszego zespołu jest m.in. Rzeczoznawca d/s sanitarnohigienicznych w zakresie - bez ograniczeń oraz Rzeczoznawca d/s BHP w grupach:
- Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki
- Nauka, oświata, szkolnictwo, sport i wypoczynek
- Żłobki, przedszkola, domy dziecka i hotele
- Zakłady służby zdrowia
- Komunikacja i transport
- Obiekty handlu hurtowego i detalicznego
- Zakłady usługowe
- Małe zakłady produkcyjne i rzemieślnicze
- Oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody
- Budownictwo rolne


REFERENCJE

"Pracownia wykazała się profesjonalizmem  w czasie realizacji zadania, potwierdzili wysoki poziom wiedzy z zakresu rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, a także materiałowych. "
- KOMFORT SA
 
"Opracowania projektowe zostały wykonane należycie z zachowaniem ustalonych terminów,  spełniając oczekiwania i cele zlecanego opracowania projektowego."
- GMINA PIEKOSZÓW
"Pracownia Architektoniczna Format wywiązała się ze zleconego zadania bardzo dobrze, a współpracę uważamy za prawidłową i możemy polecić przyszłym zleceniodawcom."
- CARREFOUR POLSKA
"Zlecone opracowanie projektowe zostało wykonane terminowo i z należytą starannością, z zachowaniem wymogów technologicznych, sztuki budowlanej."
- Stanisław Szrek
WRÓĆ
"Wszystkie zlecone przez nas projekty charakteryzowały się dużym profesjonalizmem, jakością, estetyką i trafnością przyjętych rozwiązań architektonicznych, przy jednoczesnym zachowaniu założeń ekonomicznych."
- ECHO INVESTMENT SA

"Nasza dotychczasowa współpraca z PA FORMAT zasługuje na pełne uznanie i z ogromną przyjemnością możemy polecić tę firmę innym inwestorom realizującym złożone zadania projektowe"
- ANNABUD
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego